LogoWSOSP

Witamy w Systemie Rekrutacji Elektronicznej WSOSP

Za pomocą Systemu Rekrutacji Elektronicznej mogą Państwo wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia cywilne w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Procedura Rekrutacji Elektronicznej składa się z następujących etapów:

1 - Założenie konta w systemie
2 - Wypełnienie poszczególnych formularzy dostępnych po zalogowaniu
3 - Wybranie kierunku studiów

Przed przystąpieniem do procedury Rekrutacji Elektronicznej zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia cywilne w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

W przypadku problemów z rekrutacją elektroniczną prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Lotnictwa lub Dziekanatem Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, kod pocztowy 08-521, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35. Inspektorem ochrony danych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych jest Pani Ada Chiszczyńska, adres e-mail: iod@wsosp.pl, nr tel. 261 517 256. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zakresie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, zakresie danych osobowych zawartych w pozostałych przedłożonych dokumentach - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy administratora danych osobowych oraz żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach, w związku z zajmowaniem których, posiadają dostęp do danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udzielona zgoda na przetwarzanie, może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
Informacja o ciasteczkach

System Rekrutacji Elektronicznej przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zakładanie konta


Kod na obrazku jest nieczytelny?

Adres e-mail
Hasło (*)
Powtórz hasło (*)
Kod z obrazka
(*) Hasło musi zawierać minimum 5 znaków i składać się wyłącznie z małych i dużych liter oraz cyfr


Logowanie

Adres e-mail
HasłoOdzyskiwanie hasła / Ponowna aktywacja

Adres e-mail
Copyright ©2018 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych